Bezpečnostné symboly a značky

Bezpečnostné symboly a značky sa vyrábajú zo samolepiacej PVC fólie, alebo ako plastové tabuľky s rôznymi hrúbkami. Symboly sa umiestňujú samostatne bez doplnkového textu. Kombinované značky obsahujú naviac aj doplnkový text, ktorý presnejšie vyjadruje zobrazovanú činnosť na piktograme.

V tejto kategórii nájdete symboly a kombinované značky podľa určenia:

  • Zákazové symboly a značky – určené na vyjadrenie zákazu zobrazovanej činnosti
  • Príkazové symboly a značky  – určené na prikázanie vykonávania zobrazovanej činnosti
  • Výstražné symboly  a značky – určené na vyjadrenie výstrahy pred zobrazovaným nebezpečenstvom
  • Požiarne symboly a značky – určené na zaistenie požiarnej bezpečnosti
  • Záchranné symboly a značky – určené na zaistenie bezpečnosti osôb
  • Záchranné symboly odĺžnikové – určené na znázornenie únikových ciest.

Rovnako sa tu nachádzajú aj značky podľa medzinárodnej dohody ADR a symboly na označenie nebezpečných látok a obalov nebezpečných látok.

Značky a symboly spĺňajú minimálne požiadavky NR SR 387/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. Grafickým prevedením, rozmerovými radami a farebnosťou zodpovedajú normám STN EN 61310, EN ISO 7010:2012.

Nákupný košík