Kombinované značky

Bezpečnostné kombinované značky sa vyrábajú zo samolepiacej PVC fólie, alebo ako plastové tabuľky s rôznymi hrúbkami. Tieto značky sa skladajú z bezpečnostného symbolu a doplnkového textu. Značky rozlišujeme na vodorovné a zvislé. Pri vodorovnom prevedení je vedľa symbolu umiestnený doplnkový text. Doplnkový text sa pri zvislých značkách nachádza pod symbolom.

V tejto kategórii nájdete kombinované značky podľa určenia:

  • Zákazové značky– určené na vyjadrenie zákazu zobrazovanej činnosti
  • Príkazové značky– určené na prikázanie vykonávania zobrazovanej činnosti
  • Výstražné značky– určené na vyjadrenie výstrahy pred zobrazovaným nebezpečenstvom
  • Požiarne značky– určené na zaistenie požiarnej bezpečnosti
  • Záchranné značky– určené na zaistenie bezpečnosti osôb

Kombinované značky spĺňajú minimálne požiadavky NR SR 387/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. Grafickým prevedením, rozmerovými radami a farebnosťou zodpovedajú normám STN EN 61310, EN ISO 7010:2012.