Symboly

Bezpečnostné symboly a piktogramy sa vyrábajú zo samolepiacej PVC fólie, alebo ako plastové tabuľky s rôznymi hrúbkami.

Symboly sa umiestňujú samostatne bez doplnkového textu.

V tejto kategórii nájdete symboly a piktogramy podľa určenia:

  • Zákazové symboly – určené na vyjadrenie zákazu zobrazovanej činnosti
  • Príkazové symboly – určené na prikázanie vykonávania zobrazovanej činnosti
  • Výstražné symboly  – určené na vyjadrenie výstrahy pred zobrazovaným nebezpečenstvom
  • Požiarne symboly – určené na zaistenie požiarnej bezpečnosti
  • Záchranné symboly – určené na zaistenie bezpečnosti osôb
  • Záchranné symboly odĺžnikové – určené na znázornenie únikových ciest

Symboly a piktogramy spĺňajú minimálne požiadavky NR SR 387/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. Grafickým prevedením, rozmerovými radami a farebnosťou zodpovedajú normám STN EN 61310, EN ISO 7010:2012.