Požiarna kniha v tvrdej väzbe – formát A4

6,05  s DPH

Kategórie: Značka:

Požiarna kniha v tvrdej väzbe – formát A4

Požiarna kniha v tvrdej väzbe – formát A4 s rozsahom 100 strán, červená farba

Požiarna kniha je určená na záznamy o:

  • dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa ochrany pred požiarmi
  • vykonaných preventívnych protipožiarnych prehliadkach
  • zistených nedostatkoch a o spôsobe ich odstránenia
  • uskutočnení cvičných požiarnych poplachov
  • kontrole dokumentácie ochrany pred požiarmi

Záznamy vedie technik požiarnej ochrany v samostatných požiarnych knihách, ktoré sa predkladajú príslušnému zodpovednému vedúcemu nižšej organizačnej zložky najmenej raz za tri mesiace, ako aj v hlavnej požiarnej knihe. Do hlavnej požiarnej knihy sa zapisujú aj zistené nedostatky uvedené v samostatných požiarnych knihách, ak ich odstránenie presahuje právomoc vedúcich zamestnancov nižších organizačných zložiek.

Záznam v požiarnej knihe obsahuje:

  • dátum označenie objektu
  • zistené skutočnosti, prípadne vykonanie akcie
  • navrhované opatrenia
  • podpis vedúceho zamestnanca organizačnej zložky
  • podpis osoby, ktorá vyhotovila záznam

Formát

Požiarna kniha, formát A4, tvrdá väzba, 100 strán, červená farba

Materiál

PVC samolepka, Plast | hrúbka 0,5 mm