Príkaz všeobecný – príkazová značka s textom

0,23 6,90  s DPH

Vymazať

Príkaz všeobecný – príkazová značka s textom a so symbolom M011

Príkaz všeobecný – príkazová značka s textom sa používa na vyjadrenie príkazu umytia rúk. Kombinované značky obsahujú aj doplnkový text. Text je umiestnený vedľa bezpečnostného symbolu, ak sa jedná o vodorovné prevedenie kombinovanej značky. Pri zvislom prevedení kombinovanej značky je doplnkový text umiestnený pod symbolom.

Kombinované značky sa vyrábajú vo viacerých materiálových prevedeniach. Môžu byť vyrobené zo samolepiacej PVC fólie, plastovej tabuľky s hrúbkou 0,5 mm, prípadne 3,0 mm, alebo kompozitného materiálu.

Samolepiaca PVC fólia má hrúbku 100 mikrónov, so silným permanentným lepidlom. Lepidlo nezanecháva stopy po odstránení. Samolepiaca fólia je potlačená farbami tvrdenými ultrafialovým (UV) svetlom. Samolepka bezpečne odoláva poveternostným podmienkam a slnečnému UV žiareniu a poškriabaniu pri umývaní.

Kompozitný materiál sa skladá z dvoch hliníkových plechov nalisovaných na tvrdené polyetylénové jadro. Je to veľmi pevný a trvácny materiál s vynikajúcou odolnosťou voči poveternostným podmienkam.

Príkazové kombinované značky majú obdĺžnikový tvar, obsahujú príkazový symbol, modrý podklad pod doplnkovým textom, farba písma je biela

Rozmery vodorovných značiek (a x b):

  • 16×32 mm | 32×65 mm | 65×131 mm | 131×262 mm | 262×525 mm | 525×1050 mm

Rozmery zvislých značiek (a x b):

  • 185×131 mm |  371×262 mm | 742×525 mm | A4 – 210×297 mm | A3 – 420×297 mm

Značky a symboly spĺňajú minimálne požiadavky NR SR 387/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. Grafickým prevedením, rozmerovými radami a farebnosťou zodpovedajú normám STN EN 61310, EN ISO 7010:2012.

Materiál

PVC samolepka, Plast | hrúbka 0,5 mm, Plast | hrúbka 3,0 mm, Kompozit

Rozmer

vodorovná | 131×262 mm, vodorovná | 65×131 mm, zvislá | 185×131 mm, zvislá A3 | 420×297 mm, zvislá A4 | 297×210 mm

Text

M011.01 – Pred vstupom do tohto priestoru sa ohlás u vedúceho!, M011.02 – Len tu pracuj!, M011.03 – Len tu vystupuj!, M011.04 – Pracuj len pod dozorom poverenej osoby!, M011.05 – Zariadenie smie obsluhovať len poverený pracovník!, M011.06 – Ochranný kryt zlož, len keď je zariadenie v pokoji!, M011.07 – Čisti–opravuj–nastavuj len zaistený stroj v pokoji!, M011.08 – Pred uvedením do prevádzky upozorni závislé pracoviská!, M011.09 – Pred odchodom zatvor prívod plynu!, M011.10 – Pred odchodom vypni prúd!, M011.11 – Pri nebezpečenstve stlač tlačidlo!, M011.12 – Vypni v nebezpečenstve!, M011.13 – Pred prácou uzemni!, M011.14 – Pred otvorením vybi vysoké napätie!, M011.15 – Pred vstupom vybi vysoké napätie!, M011.16 – Chráň nádoby pred slnkom a teplom!, M011.17 – Pracuj len s neiskriacim náradím!, M011.18 – Uvoľni dopravný priestor!, M011.19 – Vymedzený priestor musí zostať vždy voľný, M011.20 – Prechádzaj opatrne!, M011.21 – Zabezpeč proti samovoľnému pohybu!, M011.22 – Hasiť pieskom!, M011.23 – Vstup len po prezutí, M011.24 – Používaj ochranné pracovné pomôcky

Nastavenie súkromia