Dátumové známky

Dátumové známky (slzičky) sa používajú na vyznačenie dátumu kontroly, prípadne revízie kontrolovaného zariadenia. Sú to okrúhle samolepky s priemerom 10, prípadne 15 mm a lepia sa do dátumového kruhu na revíznom štítku. Slúži ako indikátor dátumu vykonania kontroly a konca jej platnosti.

Značka sa vyrába len zo samolepiacej PVC fólie.

Zobrazený jediný výsledok