Textové značky

Textové značky sa používajú na označenie:

  • technických miestností, skladov a kotolní
  • veľkokapacitných senníkov
  • vodohospodárske značky
  • značky na označenie potrubí
  • nádob na odpady

Vyrábajú vo viacerých materiálových prevedeniach. Môžu byť vyrobené zo samolepiacej PVC fólie, alebo plastovej tabuľky s hrúbkou 0,5 mm. Značku vyrobenú zo samolepiacej PVC fólie je možné stabilne nalepiť na očistené rovné plochy. Použitie značky je závislé od materiálu, teplotnej odolnosti a povrchovej úprave.

Na požiadanie je možné vyrobiť značku aj v magnetickom prevedení. Výhodou magnetického prevedenia značky je opakované viacnásobné použitie.