Bezpečnostné symboly a značky

Bezpečnostné symboly a značky sa vyrábajú zo samolepiacej PVC fólie, alebo ako plastové tabuľky s rôznymi hrúbkami. Symboly sa umiestňujú samostatne bez doplnkového textu. Kombinované značky obsahujú naviac aj doplnkový text, ktorý presnejšie vyjadruje zobrazovanú činnosť na piktograme.

Späť hore