Revízne značky

Revízne značky sa používajú na označenie zariadenia o vykonanej kontrole, prípadne revízie zariadenia. Na vyznačenie kontroly, alebo revízie sa používajú dátumové známky, alebo dierovacie kliešte.

Značky sa vyrábajú len zo samolepiacej PVC fólie so silným permanentným lepidlom a je možné ju stabilne nalepiť na očistené rovné plochy kontrolovaného zariadenia.

Na základe požiadavky zákazníka doplníme na štítky Vaše logo, kontaktné údaje a čísla oprávnení.

Späť hore