Nenašli ste značku akú potrebujete?

To neznamená, že ju nevieme vyrobiť – kontaktujte nás.
ZDARMA Vám vypracujeme grafický návrh a cenovú ponuku.

Kontaktný formulár
Nenašli ste značku akú potrebujete?

Požiarna kniha v tvrdej väzbe – formát A4

5,55  bez DPH (6,66  s DPH)

Kategórií: Značka:

Popis

Požiarna kniha v tvrdej väzbe – formát A4

Požiarna kniha v tvrdej väzbe – formát A4 s rozsahom 100 strán, červená farba

Požiarna kniha je určená na záznamy o:

  • dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa ochrany pred požiarmi
  • vykonaných preventívnych protipožiarnych prehliadkach
  • zistených nedostatkoch a o spôsobe ich odstránenia
  • uskutočnení cvičných požiarnych poplachov
  • kontrole dokumentácie ochrany pred požiarmi

Záznamy vedie technik požiarnej ochrany v samostatných požiarnych knihách, ktoré sa predkladajú príslušnému zodpovednému vedúcemu nižšej organizačnej zložky najmenej raz za tri mesiace, ako aj v hlavnej požiarnej knihe. Do hlavnej požiarnej knihy sa zapisujú aj zistené nedostatky uvedené v samostatných požiarnych knihách, ak ich odstránenie presahuje právomoc vedúcich zamestnancov nižších organizačných zložiek.

Záznam v požiarnej knihe obsahuje:

  • dátum označenie objektu
  • zistené skutočnosti, prípadne vykonanie akcie
  • navrhované opatrenia
  • podpis vedúceho zamestnanca organizačnej zložky
  • podpis osoby, ktorá vyhotovila záznam

Formát

Požiarna kniha, formát A4, tvrdá väzba, 100 strán, červená farba

Ďalšie informácie

Materiál

PVC samolepka, Plast | hrúbka 0,5 mm

Späť hore