Nenašli ste značku akú potrebujete?

To neznamená, že ju nevieme vyrobiť – kontaktujte nás.
Radi Vám vypracujeme grafický návrh a cenovú ponuku.

Kontaktný formulár
Nenašli ste značku akú potrebujete?

Pozor elektrické zariadenie

0,21 5,75 

Vymazať

Popis

Pozor elektrické zariadenie – výstražná značka s textom a so symbolom W008 sa používa na vyjadrenie výstrahy, alebo nebezpečenstva.

Kombinované značky sa skladajú zo symbolu a doplnkového textu. Na vodorovnej značke je symbol umiestnený vľavo a vpravo doplnkový text. Pri zvislej značke je doplnkový text umiestnený pod symbolom.

Výstražné kombinované značky majú obdĺžnikový tvar, obsahujú výstražný symbol, žltý podklad pod doplnkovým textom s čiernym orámovaním a farba písma je čierna
Rozmery vodorovných značiek (a x b):
  • 16×32 mm | 32×65 mm | 65×131 mm | 131×262 mm | 262×525 mm | 525×1050 mm
Rozmery zvislých značiek (a x b):
  • 185×131 mm |  371×262 mm | 742×525 mm | A4 – 210×297 mm | A3 – 420×297 mm

Podrobnejšie informácie o používaných materiáloch.

Značky a symboly spĺňajú minimálne požiadavky NR SR 387/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. Grafickým prevedením, rozmerovými radami a farebnosťou zodpovedajú normám STN EN 61310, EN ISO 7010.

Ďalšie informácie

Materiál

PVC samolepka, Plast | hrúbka 0,5 mm, Plast | hrúbka 3,0 mm, Kompozit

Rozmer

vodorovná | 131×262 mm, vodorovná | 65×131 mm, zvislá | 185×131 mm, zvislá A3 | 420×297 mm, zvislá A4 | 297×210 mm

Text

W008.01 – Pozor, elektrické zariadenie!, W008.02 – Pozor, životu nebezpečné napätie!, W008.03 – Vysoké napätie–životu nebezpečné!, W008.04 – Pozor, možnosť výskytu nebezpečného napätia!, W008.05 – Pozor, kábel vysokého napätia–životu nebezpečné!, W008.06 – Pozor, elektroinštalačný kanál–životu nebezpečné!, W008.07 – Výstraha–životu nebezpečné dotýkať sa elektrických zariadení!, W008.08 – Vysoké napätie životu nebezpečné dotýkať sa elektrických zariadení, W008.09 – Výstraha–životu nebezpečné dotýkať sa drôtov aj na zem spadnutých!, W008.10 – Vysoké napätie – životu nebezpečné dotýkať sa elektrických zariadení alebo drôtov aj na zem spadnutých!, W008.11 – Výstraha–vstupovať na trať je životu nebezpečné!, W008.12 – Pozor, pod napätím!, W008.13 – Pozor, pod napätím aj pri vypnutom vypínači!, W008.14 – Pozor, pod napätím aj pri vypnutom vypínači…!, W008.15 – Pozor, svetelný obvod zostáva pod napätím!, W008.16 – Pozor, pomocný obvod zostáva pod napätím!, W008.17 – Pozor, poistky pred vypínačom!, W008.18 – Pozor, zvyškový náboj!, W008.19 – Pozor, spätný prúd!, W008.20 – Pozor, okolie je len čiastočne izolované!, W008.21 – Pozor, skratované!, W008.22 – Pozor, uzemnené!, W008.23 – Pozor, nesynchrónny stav!, W008.24 – Pozor, nebezpečenstvo úrazu indukovaným napätím!, W008.25 – Pozor, nebezpečenstvo krokového napätia!, W008.26 – Výstraha–životu nebezpečné je používať el. spotrebiče a siahať na ne z vane!, W008.27 – Výstraha–trakčné vedenie je vzdialené len…cm!, W008.28 – Pozor, svetelný obvod zostáva pod napätím aj po vypnutí trakčného vedenia!, W008.29 – Pozor, motorický obvod zostáva pod napätím aj po vypnutí trakčného vedenia!, W008.30 – Pozor, napätie …..V!, W008.31 – Pozor, systém je pod napätím!, W008.32 – Zákaz vymieňať žiarovky pod napätím!, W008.33 – Pozor, napätie 400/230V, W008.34 – Pozor, napätie 3×230/400V, W008.35 – Napätie 230 V, W008.36 – Napätie 400V, W008.37 – Výstraha – životu nebezpečné približovať sa k el. zariadeniu!, W008.38 – Pozor, prívod pod napätím i pri vypnutom hlavnom ističi!, W008.39 – Pozor, napájanie z dvoch strán!, W008.40 – Pozor, vysoké napätie!, W008.41 – Pozor, zariadenie má 2 sieťové obvody!, W008.42 – Pozor, nebezpečenstvo úrazu el. prúdom!, W008.43 – Pozor, napätie 3x220V!, W008.44 – Pozor, napätie 3×220/380V!, W008.45 – Pozor, napätie 3×380/220V!, W008.46 – Pozor, napätie 24V!, W008.47 – Pozor, napätie 220V!, W008.48 – Pozor, napätie 380V!, W008.49 – Pozor, napätie 500V!, W008.50 – Pozor, pri prerušení dodávky elektrickej energie odpojiť od siete!, W008.51 – Pozor, elektrická oplôtka!, W008.52 – Pozor, spätné napätie!, W008.53 – Pozor, obojstranne uzemnené!, W008.54 – 3x22kv/50 Hz IT, W008.55 – Pozor, elektrické zariadenie! 3x PEN-50Hz 400/230V -TN-C, W008.56 – Pozor, spojenie nie je chránené pred nebezpečným dotykovým napätím! Možno s ním manipulovať len v beznapäťovom stave!, W008.57 – Pozor, pred otvorením odpojiť zdroj elektrickej energie!, W008.58 – Zákaz práce v ochrannom pásme vysokého napätia!, W008.59 – Pozor, nevypínať pod záťažou!, W008.60 – Pozor, farebné označenie vodičov nezodpovedá STN, W008.61 – Pozor, elektrický oplôtok/ ohradník!

Späť hore