Nenašli ste značku akú potrebujete?

To neznamená, že ju nevieme vyrobiť – kontaktujte nás.
ZDARMA Vám vypracujeme grafický návrh a cenovú ponuku.

Kontaktný formulár
Nenašli ste značku akú potrebujete?

Pozor elektrické zariadenie – výstražná značka s textom

0,25 6,90  s DPH

Vymazať

Popis

Pozor elektrické zariadenie – výstražná značka s textom a so symbolom W008

Pozor elektrické zariadenie – výstražná značka s textom sa používa na vyjadrenie výstrahy, alebo nebezpečenstva. Kombinované značky obsahujú aj doplnkový text. Text je umiestnený vedľa bezpečnostného symbolu, ak sa jedná o vodorovné prevedenie kombinovanej značky. Pri zvislom prevedení kombinovanej značky je doplnkový text umiestnený pod symbolom.

Kombinované značky sa vyrábajú vo viacerých materiálových prevedeniach. Môžu byť vyrobené zo samolepiacej PVC fólie, plastovej tabuľky s hrúbkou 0,5 mm, prípadne 3,0 mm, alebo kompozitného materiálu.

Samolepiaca PVC fólia má hrúbku 100 mikrónov, so silným permanentným lepidlom. Lepidlo nezanecháva stopy po odstránení. Samolepiaca fólia je potlačená farbami tvrdenými ultrafialovým (UV) svetlom. Samolepka bezpečne odoláva poveternostným podmienkam a slnečnému UV žiareniu a poškriabaniu pri umývaní.

Kompozitný materiál sa skladá z dvoch hliníkových plechov nalisovaných na tvrdené polyetylénové jadro. Je to veľmi pevný a trvácny materiál s vynikajúcou odolnosťou voči poveternostným podmienkam.

Výstražné kombinované značky majú obdĺžnikový tvar, obsahujú výstražný symbol, žltý podklad pod doplnkovým textom s čiernym orámovaním, farba písma je čierna

Rozmery vodorovných značiek (a x b):

  • 16×32 mm | 32×65 mm | 65×131 mm | 131×262 mm | 262×525 mm | 525×1050 mm

Rozmery zvislých značiek (a x b):

  • 185×131 mm |  371×262 mm | 742×525 mm | A4 – 210×297 mm | A3 – 420×297 mm

Značky a symboly spĺňajú minimálne požiadavky NR SR 387/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. Grafickým prevedením, rozmerovými radami a farebnosťou zodpovedajú normám STN EN 61310, EN ISO 7010:2012.

Ďalšie informácie

Materiál

PVC samolepka, Plast | hrúbka 0,5 mm, Plast | hrúbka 3,0 mm, Kompozit

Rozmer

vodorovná | 131×262 mm, vodorovná | 65×131 mm, zvislá | 185×131 mm, zvislá A3 | 420×297 mm, zvislá A4 | 297×210 mm

Text

W008.01 – Pozor, elektrické zariadenie!, W008.02 – Pozor, životu nebezpečné napätie!, W008.03 – Vysoké napätie–životu nebezpečné!, W008.04 – Pozor, možnosť výskytu nebezpečného napätia!, W008.05 – Pozor, kábel vysokého napätia–životu nebezpečné!, W008.06 – Pozor, elektroinštalačný kanál–životu nebezpečné!, W008.07 – Výstraha–životu nebezpečné dotýkať sa elektrických zariadení!, W008.08 – Vysoké napätie životu nebezpečné dotýkať sa elektrických zariadení, W008.09 – Výstraha–životu nebezpečné dotýkať sa drôtov aj na zem spadnutých!, W008.10 – Vysoké napätie – životu nebezpečné dotýkať sa elektrických zariadení alebo drôtov aj na zem spadnutých!, W008.11 – Výstraha–vstupovať na trať je životu nebezpečné!, W008.12 – Pozor, pod napätím!, W008.13 – Pozor, pod napätím aj pri vypnutom vypínači!, W008.14 – Pozor, pod napätím aj pri vypnutom vypínači…!, W008.15 – Pozor, svetelný obvod zostáva pod napätím!, W008.16 – Pozor, pomocný obvod zostáva pod napätím!, W008.17 – Pozor, poistky pred vypínačom!, W008.18 – Pozor, zvyškový náboj!, W008.19 – Pozor, spätný prúd!, W008.20 – Pozor, okolie je len čiastočne izolované!, W008.21 – Pozor, skratované!, W008.22 – Pozor, uzemnené!, W008.23 – Pozor, nesynchrónny stav!, W008.24 – Pozor, nebezpečenstvo úrazu indukovaným napätím!, W008.25 – Pozor, nebezpečenstvo krokového napätia!, W008.26 – Výstraha–životu nebezpečné je používať el. spotrebiče a siahať na ne z vane!, W008.27 – Výstraha–trakčné vedenie je vzdialené len…cm!, W008.28 – Pozor, svetelný obvod zostáva pod napätím aj po vypnutí trakčného vedenia!, W008.29 – Pozor, motorický obvod zostáva pod napätím aj po vypnutí trakčného vedenia!, W008.30 – Pozor, napätie …..V!, W008.31 – Pozor, systém je pod napätím!, W008.32 – Zákaz vymieňať žiarovky pod napätím!, W008.33 – Pozor, napätie 400/230V, W008.34 – Pozor, napätie 3×230/400V, W008.35 – Napätie 230 V, W008.36 – Napätie 400V, W008.37 – Výstraha – životu nebezpečné približovať sa k el. zariadeniu!, W008.38 – Pozor, prívod pod napätím i pri vypnutom hlavnom ističi!, W008.39 – Pozor, napájanie z dvoch strán!, W008.40 – Pozor, vysoké napätie!, W008.41 – Pozor, zariadenie má 2 sieťové obvody!, W008.42 – Pozor, nebezpečenstvo úrazu el. prúdom!, W008.43 – Pozor, napätie 3x220V!, W008.44 – Pozor, napätie 3×220/380V!, W008.45 – Pozor, napätie 3×380/220V!, W008.46 – Pozor, napätie 24V!, W008.47 – Pozor, napätie 220V!, W008.48 – Pozor, napätie 380V!, W008.49 – Pozor, napätie 500V!, W008.50 – Pozor, pri prerušení dodávky elektrickej energie odpojiť od siete!, W008.51 – Pozor, elektrická oplôtka!, W008.52 – Pozor, spätné napätie!, W008.53 – Pozor, obojstranne uzemnené!, W008.54 – 3x22kv/50 Hz IT, W008.55 – Pozor, elektrické zariadenie! 3x PEN-50Hz 400/230V -TN-C, W008.56 – Pozor, spojenie nie je chránené pred nebezpečným dotykovým napätím! Možno s ním manipulovať len v beznapäťovom stave!, W008.57 – Pozor, pred otvorením odpojiť zdroj elektrickej energie!, W008.58 – Zákaz práce v ochrannom pásme vysokého napätia!, W008.59 – Pozor, nevypínať pod záťažou!, W008.60 – Pozor, farebné označenie vodičov nezodpovedá STN, W008.61 – Pozor, elektrický oplôtok/ ohradník!

Späť hore