Nenašli ste značku akú potrebujete?

To neznamená, že ju nevieme vyrobiť – kontaktujte nás.
ZDARMA Vám vypracujeme grafický návrh a cenovú ponuku.

Kontaktný formulár
Nenašli ste značku akú potrebujete?

Zákaz neoprávnenej manipulácie

0,21 5,75 

Vymazať

Popis

Zákaz neoprávnenej manipulácie – zákazová značka s textom a so symbolom P021 sa používa na vyjadrenie zákazu.

Kombinované značky sa skladajú zo symbolu a doplnkového textu. Na vodorovnej značke je symbol umiestnený vľavo a vpravo doplnkový text. Pri zvislej značke je doplnkový text umiestnený pod symbolom.

Zákazové kombinované značky majú obdĺžnikový tvar, obsahujú zákazový symbol, biely podklad pod doplnkovým textom, farba písma a obrysového rámu je čierna
Rozmery vodorovných značiek (a x b):
  • 16×32 mm | 32×65 mm | 65×131 mm | 131×262 mm | 262×525 mm | 525×1050 mm
Rozmery zvislých značiek (a x b):
  • 185×131 mm |  371×262 mm | 742×525 mm | A4 – 210×297 mm | A3 – 420×297 mm

Podrobnejšie informácie o používaných materiáloch.

Značky a symboly spĺňajú minimálne požiadavky NR SR 387/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. Grafickým prevedením, rozmerovými radami a farebnosťou zodpovedajú normám STN EN 61310, EN ISO 7010.

Ďalšie informácie

Materiál

PVC samolepka, Plast | hrúbka 0,5 mm, Plast | hrúbka 3,0 mm, Kompozit

Rozmer

vodorovná | 131×262 mm, vodorovná | 65×131 mm, zvislá | 185×131 mm, zvislá A3 | 420×297 mm, zvislá A4 | 297×210 mm

Text

P021.01 – Zákaz neoprávnenej manipulácie, P021.02 – Zákaz manipulácie pri prevádzke, P021.03 – Zákaz uvedenia do chodu pred uzatvorením ochranného krytu, P021.04 – Neotváraj!, P021.05 – Nezatváraj! Vnútri sa pracuje, P021.06 – Neotváraj počas jazdy!, P021.07 – Nevyrušuj pri prevádzke, P021.08 – Opusti tento priestor!, P021.09 – Neodkladaj tu odev ani obuv!, P021.10 – Zákaz štartovania motorov v uzatvorenej garáži, P021.11 – Nefajči nejedz ani nepi v tomto priestore!, P021.12 – Zákaz vymieňať žiarovky pod napätím, P021.13 – Zákaz práce jednotlivca, P021.14 – Tu nejedz, nefajči ani nepi, P021.15 – Zákaz zásahu do zariadenia za chodu, P021.16 – Mazanie a čistenie za chodu zakázané, P021.17 – Zákaz práce bez ochranných okuliarov, P021.18 – Nezdržuj sa tu, P021.19 – V týchto priestoroch je zakázané používať elektrické spotrebiče, P021.20 – Zákaz manipulácie! Na zariadení sa pracuje, P021.21 – Pri zapnutom stroji neotvárať!, P021.22 – Zákaz vjazdu motorových vozidiel bez lapačov iskier!, P021.23 – Nevypínaj počas hasenia požiaru!, P021.24 – Zákaz odstraňovať bezpečnostnú ochranu stroja!, P021.25 – Posun zakázaný, P021.27 – Zákaz nakláňať sa do výťahovej šachty!, P021.28 – Zákaz zmiešania s komunálnym odpadom!, P021.29 – Pozor, nevypínať pod záťažou!

Späť hore