Nenašli ste značku akú potrebujete?

To neznamená, že ju nevieme vyrobiť – kontaktujte nás.
ZDARMA Vám vypracujeme grafický návrh a cenovú ponuku.

Kontaktný formulár
Nenašli ste značku akú potrebujete?

Zákaz neoprávnenej manipulácie – zákazová značka s textom

0,25 6,90  s DPH

Vymazať

Popis

Zákaz neoprávnenej manipulácie – zákazová značka s textom a so symbolom P021

Zákaz neoprávnenej manipulácie – zákazová značka s textom sa používa na vyjadrenie zákazu. Kombinované značky obsahujú aj doplnkový text. Text je umiestnený vedľa bezpečnostného symbolu, ak sa jedná o vodorovné prevedenie kombinovanej značky. Pri zvislom prevedení kombinovanej značky je doplnkový text umiestnený pod symbolom.

Kombinované značky sa vyrábajú vo viacerých materiálových prevedeniach. Môžu byť vyrobené zo samolepiacej PVC fólie, plastovej tabuľky s hrúbkou 0,5 mm, prípadne 3,0 mm, alebo kompozitného materiálu.

Samolepiaca PVC fólia má hrúbku 100 mikrónov, so silným permanentným lepidlom. Lepidlo nezanecháva stopy po odstránení. Samolepiaca fólia je potlačená farbami tvrdenými ultrafialovým (UV) svetlom. Samolepka bezpečne odoláva poveternostným podmienkam a slnečnému UV žiareniu a poškriabaniu pri umývaní.

Kompozitný materiál sa skladá z dvoch hliníkových plechov nalisovaných na tvrdené polyetylénové jadro. Je to veľmi pevný a trvácny materiál s vynikajúcou odolnosťou voči poveternostným podmienkam.

Zákazové kombinované značky majú obdĺžnikový tvar, obsahujú zákazový symbol, biely podklad pod textom, farba písma a obrysového rámu je čierna

Rozmery vodorovných značiek (a x b):

  • 16×32 mm | 32×65 mm | 65×131 mm | 131×262 mm | 262×525 mm | 525×1050 mm

Rozmery zvislých značiek (a x b):

  • 185×131 mm |  371×262 mm | 742×525 mm | A4 – 210×297 mm | A3 – 420×297 mm

Značky a symboly spĺňajú minimálne požiadavky NR SR 387/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. Grafickým prevedením, rozmerovými radami a farebnosťou zodpovedajú normám STN EN 61310, EN ISO 7010:2012.

Ďalšie informácie

Materiál

PVC samolepka, Plast | hrúbka 0,5 mm, Plast | hrúbka 3,0 mm, Kompozit

Rozmer

vodorovná | 131×262 mm, vodorovná | 65×131 mm, zvislá | 185×131 mm, zvislá A3 | 420×297 mm, zvislá A4 | 297×210 mm

Text

P021.01 – Zákaz neoprávnenej manipulácie, P021.02 – Zákaz manipulácie pri prevádzke, P021.03 – Zákaz uvedenia do chodu pred uzatvorením ochranného krytu, P021.04 – Neotváraj!, P021.05 – Nezatváraj! Vnútri sa pracuje, P021.06 – Neotváraj počas jazdy!, P021.07 – Nevyrušuj pri prevádzke, P021.08 – Opusti tento priestor!, P021.09 – Neodkladaj tu odev ani obuv!, P021.10 – Zákaz štartovania motorov v uzatvorenej garáži, P021.11 – Nefajči nejedz ani nepi v tomto priestore!, P021.12 – Zákaz vymieňať žiarovky pod napätím, P021.13 – Zákaz práce jednotlivca, P021.14 – Tu nejedz, nefajči ani nepi, P021.15 – Zákaz zásahu do zariadenia za chodu, P021.16 – Mazanie a čistenie za chodu zakázané, P021.17 – Zákaz práce bez ochranných okuliarov, P021.18 – Nezdržuj sa tu, P021.19 – V týchto priestoroch je zakázané používať elektrické spotrebiče, P021.20 – Zákaz manipulácie! Na zariadení sa pracuje, P021.21 – Pri zapnutom stroji neotvárať!, P021.22 – Zákaz vjazdu motorových vozidiel bez lapačov iskier!, P021.23 – Nevypínaj počas hasenia požiaru!, P021.24 – Zákaz odstraňovať bezpečnostnú ochranu stroja!, P021.25 – Posun zakázaný, P021.27 – Zákaz nakláňať sa do výťahovej šachty!, P021.28 – Zákaz zmiešania s komunálnym odpadom!, P021.29 – Pozor, nevypínať pod záťažou!

Späť hore